Magunkról

Cégünket olyan tapasztalt, fiatal kutatókból és mérnökökből álló csapat alkotja, akik a megszokottól eltérően, teljes ívében, innovatív módon, rendszerszemlélettel és határterületi tudományos képzettséggel vizsgálják a problémákat.

Tevékenységünk egyrészt olyan anyagtudományi alapkutatásokból és alkalmazott kutatásokból áll, amelyekre alapozva új anyagcsaládot, technológiát, eljárást és/vagy iparjogvédelmi oltalmat hozunk létre. Ehhez a tevékenységünkhöz szervesen kapcsolódik a Kutatás-fejlesztési pályázatokon való részvétel is. Másrészt a megszerzett tudást és innovatív képességet hazánk meghatározó vállalatai számára (MOL, EGIS) stb.) egyedi gyártás során, a piacon be nem szerezhető, a megrendelő egyéni technológiájához illeszkedő részegységek létrehozásával egészítjük ki. Ilyen irányú munkáink a jellegükből fakadóan óriási eltéréseket mutatnak egymáshoz képest. A megvalósításuk egy rugalmasan működő projekt típusú szervezetet kívánnak meg, amiben kollégáink számára sokszínű és innovatív feladatok ellátása válik szükségszerűvé. Mindemellett gyártási képességeinket rendszeresen külső szolgáltatók igénybe vételével egészítjük ki, mert ilyen mértékű termék diverzifikációt csak saját erőforrással lefedni nyereségesen nem lehetséges.

A H-ION Kutató, Fejlesztő és Innovációs Kft. eredményes működése hosszú távon csak úgy biztosítható, ha termékeink, szolgáltatásaink körét és színvonalát a nemzetközi és hazai piac mindenkori igényeihez alakítjuk. Cégünk hírnevének, piaci pozíciójának fenntartását és erősítését megbízható, magas színvonalú, minőségi munkavégzés és hatékony minőségirányítás garantálja. Kiemelt fontosságot tulajdonítunk a céljaink elérését biztosító minőségpolitika és vállalati kultúra folyamatos fejlesztésének.

A vezetőség elkötelezett a minőségirányítási rendszer létrehozása, bevezetése és eredményességének folyamatos fejlesztése iránt. Minőségirányítási rendszerünket úgy alakítottuk ki és úgy működtetjük, hogy az megfeleljen partnereink elvárásainak, a hazai és a nemzetközi előírásoknak, és biztosítsa cégünk eredményességét, céljaink megvalósulását.

Menedzsment

Gencsi László
Gencsi László
Ügyvezető igazgató
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent vestibulum molestie lacunon ummy hendrerit mauris.
Czafik Zoltán
Czafik Zoltán
Operatív igazgató
Temesi Ottó
Temesi Ottó
Kutatás-fejlesztési igazgató
Boros Zoltán
Boros Zoltán
Kémiai üzletág vezető
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Praesent vestibulum molestie lacunon ummy hendrerit mauris.

Fő célkitűzéseink

 • megoldás centrikus, széleslátókörű problémakezelés és szolgáltatásnyújtás anyagtudományi területeken
 • új technológiák, eljárások és anyagok kutatása, fejlesztése, valamint bevezetése
 • az új anyagtudományi eredmények alkalmazása ipari, mezőgazdasági és technológiai problémákra
 • környezettudatos és hatékony energiafelhasználás megvalósítása és alkalmazása
 • a fiatalok érdeklődésének természettudományos és mérnöki irányba történő terelése (mentorálás, pályakezdők alkalmazása, előadások)
 • ezek eredményeképpen ÚJ MUNKAHELYEK teremtése

Úgy gondoljuk, hogy az anyagtudományi kutatási és fejlesztési terület ma hazánk kitörési pontjai közé tartozik, hiszen a világ összes kutatási területben közel 70 %-os részarányt képvisel. Legjobb tudásunk szerint, megoldás centrikus szemlélettel állunk partnereink anyagtudományt igénylő problémáihoz. Ezt nem csupán munkának tekintjük, hanem egyben elhivatottságnak is. Kapcsolataink széleskörűek, így több együttműködésben is részt veszünk, legyen szó egyetemről, kutatási intézményről vagy ipari partnerről. A kutatás-fejlesztésben elért eredményeinkre építve, középtávon elfogadott céljaink közé tartozik a kis szériás üzemszerű termelés elindítása is.

Az ötlettől

a megvalósításig

0%
Kutatás
0%
Fejlesztés
0%
Gyártás

Minőségpolitika

Vállalkozásunk tulajdonosai és vezetői piaci stratégiaként a kutatás-fejlesztési eredményeinkre épülő egyedi és kisszériás gyártást határozták meg. Ennek keretében hazánk és Európa meghatározó vállalatai számára kívánunk speciális, piacon be nem szerezhető berendezéseket gyártani.

A piaci stratégia megvalósításának feltételei:

 1. Maximális rugalmasságú, kiemelt minőségű és megkérdőjelezhetetlen megbízhatóságon alapuló vevőkapcsolat
 2. Belső működési hatékonyságunk folyamatos vizsgálata és fejlesztése
 3. Az innovatív, maximális minőséget szem előtt tartó és optimális hatékonyságra törekvő vállalati kultúra kialakítása.

A stratégia megvalósítás kiemelkedő eleme az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer működtetése és eredményességének folyamatos fejlesztése.
Mindezen célok elérése érdekében vezetőink mindent megtesznek, hogy

 1. Belső kommunikációjuk és tetteik példaként mutassák elkötelezettségüket a minőségirányítás és az MSZ EN ISO 9001:2015 Minőségirányítási Rendszer iránt.
 2. Tevékenységükkel folyamatosan fejlesszék kollégáink ezirányú elkötelezettségét
 3. Bemutassák a MIR fejlesztésében rejlő lehetőségeket és potenciális eredményeket
 4. A vállalkozás kifelé irányuló kommunikációja tükrözze szemléletüket a Minőségirányítás fontosságának tekintetében.
 5. Hangsúlyosan megjelenítsék a mindennapi munkájuk során a vevői igények maradéktalan kielégítésének fontosságát

Ennek érdekében a Minőségpolitikát megjelenítik a vállalkozásunk honlapján, évente, illetve szükség szerint Vezetőségi felülvizsgálaton értékelik a Minőségirányítási rendszer működését és minőség célok megfogalmazásával biztosítják a fejlesztés lehetőségét.
Mindezek megvalósítása érdekében biztosítják a szükséges erőforrásokat.